Представяне на Проект за Новозаветна Конституция на народното управление в България, създадена на основите на природните закони, общочовешките принципи за морал и духовни ценности.